Els Gossé

(Franse tekst onderaan)

Bevoegheden als zevende schepen: Nederlandstalige cultuur en onderwijs, Wijkleven, Europa, Aankoopbeleid, IT en Smart city

els.gosse@elsene.brussels

Ik ben Els, 33 jaar, jurist-fiscalist van opleiding en werkzaam in de HR-sector. In mijn vrije tijd zet ik me in als vrijwilliger in gemeenschapscentrum Elzenhof en als jongerencoach bij YAR. Sinds mijn verhuis van Gent naar Elsene (wijk Blyckaerts), ben ik actief lid bij Groen.

Als Groen-kandidaat is het mijn ambitie om, samen met de andere Groen-kandidaten Simon en Peggy, in de gemeenteraad te ijveren voor betere luchtkwaliteit in Elsene en een kwaliteitsvolle openbare ruimte met meer plaats voor fietsers en voetgangers. We willen betaalbare woningen en inspraak voor de inwoners bij alle projecten die hen aanbelangen. Een Nederlandstalige gemeenteschool moet er bovendien zo snel mogelijk komen. Daarvoor kunnen jullie op ons rekenen!


Compétences en tant que huitième échevine : Culture et enseignement néerlandophones, Vie de quartier, Europe, Politique d’achat, Informatique & Smart city

els.gosse@elsene.brussels

Je m’appelle Els, 33 ans, je suis juriste-fiscaliste de formation et je travaille dans le secteur des ressources humaines. J’occupe mon temps libre comme volontaire au gemeenschapscentrum Elzenhof et comme coach pour les jeunes chez YAR. Depuis mon déménagement de Gand vers Ixelles (quartier Blyckaerts), je suis membre actif chez Groen.

En tant que candidate Groen, ensemble avec les autres candidat.e.s Groen Simon et Peggy, mon ambition est d’œuvrer au conseil communal pour l’amélioration de la qualité de l’air à Ixelles et un espace public de qualité laissant plus de place pour les cyclistes et les piétons. Nous voulons des logements abordables et permettre aux habitants de participer dans tous les projets qui les concernent. De plus, une école communale néerlandophone doit être créée le plus vite possible. Pour tout cela, vous pouvez compter sur nous !

Contact

Instagram logo
twitter logo
Facebook logo
Web logo