Peggy Stevens

(Franse tekst onderaan)

Sinds 1984 ben ik leerkracht aan het KA Etterbeek. Als vrijwilliger bij Oxfam draag ik bij tot eerlijke handel. Ook in Elzenhof ben ik actief en in de bib van Etterbeek neem ik deel aan de voorleesmomentjes.

Het Brussels onderwijs staat voor grote uitdagingen. De jeugd moet meer aandacht en middelen krijgen, zodat elk kind zich in de beste omstandigheden kan ontplooien.

De projecten ‘Groene wijken’ hebben me geleerd dat straten groener worden en dat het contact tussen buren vergroot.

Als fietser merk ik dagelijks dat de infrastructuur voor de zwakke weggebruiker veel beter kan.

Het kan anders, eerlijker, gezonder.

Mijn adres : Snoekstraat 22


Depuis 1984, je suis prof au Koninklijk Atheneum Etterbeek et je m’implique dans le commerce équitable en travaillant en tant que bénévole dans le Magasin Oxfam. Je suis aussi engagée au Elzenhof et dans la bibliothèque néerlandophone d’Etterbeek où je fais la lecture aux petits.

L’enseignement bruxellois est confronté à d’énormes défis. La jeunesse mérite de recevoir plus d’attention et plus de moyens.

Chaque enfant devrait pouvoir se développer dans les meilleures conditions.

Les projets de ‘Quartiers verts’ m’ont appris que nous pouvons verduriser les rues et intensifier le contact entre voisins.

En utilisant le vélo chaque jour, je constate que l’infrastructure pour les usagers faibles a encore trop de défauts.

Il y a des alternatives plus justes et plus saines.

Adresse : Rue du Brochet 22